Mária Royová — On umiera!

Mária Royová — On umiera!

On umiera! Kráľ života
smrti dravej v lup sa dáva.
Zaplač, zakvíľ synu ľudský!
Spasiteľ tvoj dokonáva.

On umiera! Prorok slávy
slovo lásky v hrob sa skladá
zmáčaj zľúbaj rany Jeho
pre hriech tvoj Ho stihla zrada.

On umiera! Kňaz pokoja,
obeť hriechu zmierenia;
kľakni pod kríž, pros skrúšene
odpustenie, odpustenie!

On umiera! Svetlo svetla,
láska božská mrieť Mu velí;
skloň hlavu v prach, obleč vrecovinu,
plač nad sebou Izrael!

On umiera! Ó bôľny hlas
Eli, lama sabachtani!
On opustený, — ty duša moja
máš v Ňom nebies večné stany!

Komentovať