Vincent Blažko − Zázrak viery

Vincent Blažko − Zázrak viery

/Ján 11, 17 −27/

Bolo len ticho ponuré
tam v Betánii.
Plač Marty a smútok Márie.

Zomrel brat, leží štvrtý deň,
Lazár milený.
Čas plynul v bôli ako tieň.

V tom prišiel On, Majster a Pán.
Veď ho miloval.
Tiež nad ním v láske zaplakal.

V zraku mal svetlo života.
− Lazár, vstaň, poď von!
Tratí sa smrti ničota.

Skôr ako Lazár z hrobu vstal,
v Martinom srdci
nevídaný zázrak sa stal −
uverila v Pána.

Komentovať