Andrej Hajduk – Či som to ja, drahý Pane?

Či som to ja, drahý Pane?
S tou otázkou chviem sa celý,
pred bolestnou Getsemane
s Tebou sedím pri Večeri.

Či som to ja, drahý Pane?
Teba vydám zlému svetu,
zúčastním sa na pohane,
znevážim Ťa, lásku svätú?

Či som to ja, drahý Pane?
So zlosynmi, čo sa zjedná
a strieborných tridsať práve
príjme moja duša biedna?

Či som to ja, drahý Pane,
ktorý vezme skyvu chleba
z Tvojej ruky, po nej siahne,
odhodlá sa zradiť Teba?

Či som to ja, drahý Pane,
ktorý vie, že čas sa plní,
rýchlo skončím stolovanie,
s tlupou kráčať budem prvý?

Či som to ja, drahý Pane?
Bez citu Ťa bozkom zradím,
noc zakryje skutky plané
a ja ujdem stromoradím?

Nedopusť to, drahý Pane,
dať sa na to podlé dielo,
aby srdce rozorvané
toho nikdy neželelo.

Komentovať