Kristína Royová – Tak sa už rozhodnite

Tak sa už rozhodnite, komu život venovať!
Nemožné je Kristu slúžiť a svet pritom milovať.
Buďto necháš zvody sveta, ku Kristu sa privinieš,
alebo si zvolíš rozkoš a v nej večne zahynieš.

Celé srdce Ježiš žiada, bo on celé podáva.
Pre toho však nieto spásy, kto pol sebe necháva.
Viď tú lásku, ktorú Ježiš na kríži dokázal!
Právom žiada, aby si mu celé srdce dal!

On ťa volá On ťa čaká, slávu nebies chce ti dať.
Rozhodni sa, neodkladaj, lebo budeš ľutovať.

Komentovať