Ján Lacko – Báseň

My sme si trest zaslúžili.
Zniesol ho však miesto nás
Spasiteľ náš, Ježiš milý,
Vykupiteľ drahý náš.

Ďakujeme za tú lásku,
ktorou nás On miloval,
keď zniesol smrť kríža ťažkú,
za nás sa obetoval.

Keď nám lásku preukázal,
milujme Ho úprimne,
nikto Mu nič nedokázal,
trpel, umrel nevinne.

On je naším Pánom, Vodcom,
Jemu chceme vďační byť,
oddať sa Mu celým srdcom,
ku cti, chvále Jeho žiť.

Komentovať