Zlatica Oravcová – Láska Ježišova

Zlatica Oravcová – Láska Ježišova

Vianoce spievajú hviezdou, jasličkami,
spievajú voje anjelov –
a sypú perly, sypú drahokamy
nebeských svätých Božích slov.

Vianoce spievajú svetlom…Hoja rany,
zjatrené hriechom od vekov,
Vianoce pejú srdcom Márie Panny…
Boh stal sa z lásky človekom!

Vianoce spievajú nad Betlehemom šťastím,
že človek mrieť už nemusí,
že zachránený je už od priepasti
a Milosť Božiu okúsi!

Vianoce spievajú aj týmto storočím,
čas milosti ešte trvá –
ó, hľaďme večnej Lásky drahých do očí!
A to je LÁSKA JEŽIŠOVA!!!

Komentovať