Andrej Hajduk – Vianoce

Andrej Hajduk – Vianoce

V Ježišovi Boh je s nami,
tak znie svetom, končinami.
Narodil sa v Betleheme
Boží Syn, Pán neba, Zeme.

Jeho meno Emanuel,
ktoré dal mu z neba anjel,
meno nadovšetky mená,
v ktorom spása vyjavená.

Halelujah! Chvála Jemu
všetkým narodenému!
On je pri nás. Boh je s nami!
Vitaj, Pane, požehnaný.

Komentovať