Zlatica Oravcová – Pôstna modlitba

Zlatica Oravcová – Pôstna modlitba


Pred Tebou koríme sa, drahý Pane,
čujeme láskou Tvoje srdce biť.
S nevestou ženích chce sa zasnúbiť,
by nevyrval nás nikto z Tvojej dlane!

Pod olivou dlieme tu, v Getsemane,
kde padá kropaj potu krvavá.
Blízka je hriešnym nebies diaľava,
Ty priblížil si nám ju, drahý Pane…

Pod krížom kľačíme tu, na Golgote,
vo tmách poludnia svieti večný jas!
Hľadíme v slzách tento na obraz,
k brehom nás nesú vykúpenia lode…

Pod krížom Tvojim kľačíme tu, Pane,
brat môj i sestra moja, celý zbor…
Vták piesní letí hore nad obzor
a oheň vďaky tichým plamom planie!
Tvoje je požehnanie… Amen.

Komentovať