Martin Rázus – V kríži

Martin Rázus – V kríži

Dnes trpím s Tebou, Pane,
v záhrade v Getsemane,
tma na dušu sa tlačí
a slovo viazne v plači.
Sny moje uleteli
a trpkým život celý,
svet miesto láskou čistou
ma bije nenávisťou…
Ach, dovoľ lieku na hruď
a vedľa Teba kľaknúť,
nech zvolám trúchlo, zbožne,
ó, Otče, ak je možné,
nuž odvráť veľký kalich,
neskúšaj príliš malých!
Však ak chceš inak, Pane,
nech vôľa sa Ti stane!

Komentovať