Pozdrav k Vianociam 2018

V zastúpení redakcie www.evanjelik.sk prajeme všetkým čitateľom, prispievateľom a priaznivcom

 

RADOSTNÉ, POKOJNÉ A MILOSTIPLNÉ VIANOCE

I POŽEHNANÝ NOVÝ ROK PÁNOV  !

 

K dnešnému Štedrému dňu a Svätvečeru pripájame z archívu CL

nasledujúcu báseň: ŠTEDROVEČERNÉ  ZVONY.

 

Milan Bizik: 

Štedrovečerné zvony

Hlaholia zvony do noci

tichej a plnej taju,

zvesť nesú Božej pomoci

svetošíremu kraju.

Hlahol ich srdce preniká,

na strunu citu bije,

najkrajšie slovo básnika

nástroj len krehučký je,

by zvesť tú, nebies ovenu

do ľudskej spriadol reči

a melódiu milenú

zaspieval jak sa svedčí.

O láske svätej, nebeskej,

najsladšie zvony pejú,

blížia sa zvesti anjelskej,

uprostred zimy hrejú.

Hrejú sťa lúče slnečné

i svetlom žiaria do tmy,

sú srdca lampám olejom

i žiariacimi knôtmi.

Nuž, znejte, znejte do noci,

oslávteže noc svätú,

o Božej láske, pomoci

a potechu neste svetu.

( CL R. 69, č.12 )

 

 

Komentovať