Emil Boleslav Lukáč – Svätá noc

Ó, Svätá noc, noc vzácnych blahozvestí,
noc, ktorá vseje v srdcia dobrej vôle,
noc, ktorá rozoženie neresti a bôle,
noc, v ktorej dobrá zvesť nám v duši zašelestí.
Ó, Svätá noc, v nej zmäkne tvrdosť pästí,
znežnejú snehom háje, strechy, pole,
pod oknom deti spievajú čas v jemnom mole
a pri stole sa mnoho dobrých ľudí zmestí.
Ó, Svätá noc, čo hlásaš zvesti dobré,
potešuj toho, ktorý u dvier žobre,
nech snehu závoj padne na rozopre.
Ó, Svätá noc, v nej splála žiara svetlá,
na teba čakal celý, veľký svet hľa,
ó nalej v duše viacej tepla, svetla!

Komentovať