Pozdrav k Vianociam 2018

V zastúpení redakcie www.evanjelik.sk prajeme všetkým čitateľom, prispievateľom a priaznivcom   RADOSTNÉ, POKOJNÉ A MILOSTIPLNÉ VIANOCE I POŽEHNANÝ NOVÝ ROK PÁNOV  !   K dnešnému Štedrému dňu a Svätvečeru pripájame z archívu CL nasledujúcu báseň: ŠTEDROVEČERNÉ  ZVONY.   Milan Bizik:  Štedrovečerné zvony Hlaholia zvony do noci tichej a plnej taju, zvesť nesú Božej pomoci svetošíremu kraju. Hlahol ich srdce preniká, na strunu citu bije, najkrajšie slovo básnika nástroj len krehučký je, by zvesť tú, nebies ovenu do ľudskej spriadol reči a melódiu milenú zaspieval jak sa svedčí. O láske svätej, nebeskej, najsladšie zvony pejú, blížia sa zvesti anjelskej, uprostred zimy...