Trojpastorálka na Myjave

Pastorálna konferencia troch seniorátov: Myjavského, Považského a Východomoravského sa konala 13.10. v CZ Myjava, v Cirkevnom centre voľného času (CCVČ) v Brestovci u Svítkov. Rannú pobožnosť vykonala predsedníčka SPK MyS Monika Černeková. Hlavná téma: Homiletický odkaz biblického učenia o stvorení človeka na Boží obraz – prednáška prof.ThDr. Igor Kišš.
Zaujímavo podanú prednášku nášho emeritného profesora a dekana EBF prítomní s pozornosoťu vypočuli. Po prednáške bola diskusia. Seniori potom informovali o práci a aktuálnych úlohách v jednotlivých seniorátoch.
Tieto tzv.trojpastorálky majú svoju tradíciu založenú skoro po zmene spoločenských pomerov 17.novembra 1989 a tešia sa pozornosti starších i mladších ročníkov duchovných z oboch strán Moravy.

Komentovať