Zreformuj sa!

V roku 2017 budeme oslavovať 500. výročie od reformácie. Je to udalosť v dejinách cirkvi, ktorá prispela k jej obnove a očiste.
Evanjelici augsburského vyznania vďaka Pánu Bohu prežili obdobia prenasledovania a útlaku a mnohí sa významne zapísali do svetových a národných dejín.

Čo znamená byť evanjelikom dnes? Viem, kto som a za čo som? Priznávam sa k svojmu vierovyznaniu? Žijem ako evanjelik a.v. alebo je to len formálna súčasť mojej indentiy, prípadne už ani to nie?

Mnohí stratili kontakt s Pánom Bohoj a cirkvou, nie sú aktívnymi členmi svojich zborov a nevedia nájsť cestu späť.

Byť evanjelikom môžeme byť vo vzťahu:

✤ k Pánu Bohu a cirkvi
✤ k sebe a svojej rodine
✤ k svojmu okoliu a spoločnosti, v ktorej žijeme

Do roku 2017 zostáva ešte veľa mesiacov. Ak nechceme tento sviatok oslavovať ako historickú pripomienku zašlých čias, mali by sme sa na ňu aktívne začať pripravovať už dnes. Čo mám urobiť, ak chcem osláviť toto výročie – ak Pán Boh dá, ako kresťan evanjelik a.v.?

Tu je zopár konkrétnych návrhov, s ktorými môžeš začať:

✤ aktívne sa zúčastniť na Službách Božích na Veľkú Noc, Svätého Ducha a Vianoce
✤ pristúpiť k spovedi a Večeri Pánovej 4 krát do roka
✤ venovať čas alebo milodar na aktivity vo svojom zbore
✤ každý rok si prečítať Malý katechizmus
✤ naučiť vlastným príkladom svoje deti, krstné deti súrodencov alebo rodičov Otčenáš, moditbu pred jedlom a večernú modlitbu
✤ priviesť svoje deti ku Krstu svätému, prihlásiť ich na náboženstvo a konfirmáciu
✤ prečítať jednu odporúčanú knihu z tohoto zoznamu (http://evanjelik.sk/node/8541)
✤ venovať čas alebo peniaze na jeden bohumilý účel vo svojom okolí a obci
✤ poctivo pracovať a podporovať volených zástupcov zasadzujúcich sa o slobodu, demokraciu a spravodlivosť
✤ osloviť troch priateľov a zdieľať s nimi tento zoznam

Stačí spraviť málo. Duch Svätý ti pomôže. Ak chceš byť evanjelikom, zreformuj sa!

Komentovať