600 rokov “podobojím”

Významné výročie si pripomenuli evanjelici v nedeľu 13.septembra t.r. v Čechách: 600 rokov od začiatku prisluhovania Večere Pánove pod oboma spôsobmi. Ako prvý VP takto prisluhoval Jakoubek ze Stříbra. Pri tejto príležitosti sa konali mnohé spomienkové bohoslužby, osobitne navštívené boli bohoslužby v Betlehemskej kaplnke v Prahe, v ktorej kázaval český reformátor Majster Ján Hus.

Komentovať