7. stretnutie duchovných pracovníkov Sibírskeho probstva ELCI

V lut. katedrále a priľahlých prestoroch ústredia ELKRAS v Omsku sa v dňoch 25. februára až 1. marca 2013 konalo 7. stretnutie všetkých zástupcov registrovaných zborov Sibíri,t.j. pastorov, diakonov a katechétov. Prítomných pozdravili biskup ELCIR A. Kugappi a biskup ELKRAS Uralu, Sibíri a Ďalekého Východu Otto Schaude. Cieľom stretnutia bola duchovná a odborná výzbroj pracovníkov. Ráno sa začínalo modlitbami a biblickou hodinou. Profesor Naomi Masaki z USA prednášal o augsburskom vyznaní, v diskusii anylyzovali príznaky pravej cirkvi a úlohu a miesto pastora v zbore. Medzi účastníkmi boli aj predstavitelia iných krajín a kontinentov.
(www.elci.ru)

Komentovať