4. MAREC

4. MAREC

Ja som dobrý pastier. Dobrý pastier život kladie za ovce.

Ján 10, 11

Ak poznáš svojho Pastiera, dokážeš sa chrániť proti diablovi a smrti, a povedať: Žiaľ, nezachovával som Božie prikázania, ale zaliezam pod krídla tejto milej sliepky, môjmu milému Kristovi Pánovi, a verím, že On je mojím pastierom, biskupom a prostredníkom pred Bohom, ktorý ma prikrýva a ochraňuje svojou nevinou a daruje mi svoju spravodlivosť.

Lebo čo som nedodržal ja, dodržal On. Áno, čo som ja hriešne zadĺžil, On svojou krvou zaplatil. On nie za seba zomrel a vstal z mŕtvych, ako tu hovorí: kladie svoj život nie za seba, lež za ovce.

Nuž, buď si v tom istý, a diabol so svojím peklom ťa musí nechať na pokoji, lebo Kristovi už uškodiť nemôže, veď ho premohol a teba, svoju ovečku, ktorá v Neho verí, ochraňuje a udržuje.

Martin Luther: Smerovník kresťanskej cesty

Modlitba:
Ó, div nad všetky divy,
že nemáme dlhov,
že náš Pán spravodlivý
za zlých platil sluhov,
že za človeka hriešneho,
Syn Boží na smrť ťažkú
dal seba samého. Amen

(ESP 119,2, T 153, Dr.Ján Jesenius)

Komentovať