Nemeckí luteráni pozdvihnú hlas pre ľudí v chudobe

V sobotu 2. marca t.r. sa v Bueckeburgu konala uzatvorená (v klusure) porada nemeckých luteránskych biskupov. Témou zasadnutia bola hospodárska etika. Ako povedal vedúci biskup Spojenej evanjelicko-luteránskej cirkvi Nemecka (VELKD) Gerhard Ulrich, nemeckí luteráni chcú pozdvihnúť svoj hlas pre ľudí v chudobe a biede. “Budeme držať stranu tým, ktorí v ekonomike vo všetkých oblastiach života prepadávajú sa cez okraj taniera.” Ako príklad uviedol biskup rastúce ceny energie, ktoré mnohé chudobné rodiny nie sú v stave platiť. Biskup hovoril, že spisy M.Luthera hovoria jasne o tom, že ekonomika musí slúžiť ľuďom, a nie naopak.
Biskupi potvrdili, že VELKD bude trvať naďalej a nevleje sa do EKD. V Nemecku je treba počuť hlas luteránov. Vo VELKD je sedem krajinských ev. lut. cirkví s celkovo desať miliónmi členov.
(www.ekd.de)

Komentovať