16. FEBRUÁR

16. FEBRUÁR

Ešte krátky čas je svetlo medzi vami. Choďte, dokiaľ máte svetlo, aby vás neprikvačila tma.

Ján 12, 35 b, c

Kázeň Evanjelia nie je nijaké trvalé, zostávajúce učenie, ale je ako prechodný miestny dážď, ktorý sa vytráca. Kde spŕchne, tam spŕchne, kde nie, tam nie, nevracia sa však, nezastane, slnko a horúčava po ňom siahajú a pohlcujú ho. To hovorí aj skúsenosť, že nikde na svete Evanjelium rýdze a čisté v myslení niekoho nepretrvalo, ale sa doň vstrebalo, rozvinulo, upevnilo a iba tak bolo prijaté.

Keď vyprchalo, pohaslo tam aj svetlo, nastúpili onedlho nečistí duchovia a falošné účenie.
Milí bratia! Kupujte, kým je trh predo dvermi, zbierajte, pretože je slnko a dobré počasie. Upotrebujte Božiu milosť a slovo Božie, pretože je tu. Židia tak neurobili, je to však preč, teraz nemajú nič. Pavel ho priniesol do Grécka; aj to je preč, teraz tam vládnu Turci. Rím a Taliansko ho tiež nemali; aj tam zhaslo, teraz majú pápeža. A vy, Nemci, si nesmiete myslieť, že ho budete večne vlastniť; lebo nevďak a pohŕdanie nemôže nepretrvať.

Martin Luther: Smerovník kresťanskej cesty

Modlitba:
Pane , Kriste, ďakujete Ti, že v Tvojom svetle svetlo vidíme. Ty sám nás chráň od nečistých duchov, falošného učenia a ľudskej zloby skrze dary Ducha svätého. Amen

Komentovať