E.S. 628 – Nebeský Bože, Tvorca všehomíra..

http://www.youtube.com/watch?v=pLLMzr3PFgk

1., Nebeský Bože, Tvorca všehomíra, v ústrety Tebe pieseň nesie sa,
tisíce svetov Tvoja ruka zdvihla, na Tvoje slovo vznikli nebesá.
Pred Tvojim trónom, Bože, zaplesám, si mocný Boh, si lásky Pán.
Celý svet múdro, riadiš, Bože, sám, si Otec náš a slávy kráľ.

2., Aj ku mne skláňaš svetlo svojich očí, aj na mňa kladieš milostivú dlaň,
som ako kvet, čo k slnku hlávku točí či ako vôd si žiadajúca laň.
Pred Tvojim trónom, Bože, zaplesám, si mocný Boh, si lásky Pán.
Celý svet múdro, riadiš, Bože, sám, si Otec náš a slávy kráľ.

3., Ty si náš Tvorca, my sme Tvoje deti, tú milosť nikdy nik nevezme nám.
Nad celou zemou Tvoja láska svieti, s nádejou dvíham dlane k výšinám.
Pred Tvojim trónom, Bože, zaplesám, si mocný Boh, si lásky Pán.
Celý svet múdro, riadiš, Bože, sám, si Otec náš a slávy kráľ.

Komentovať