E.S. 439 – Zostaň pri nás!

http://www.youtube.com/watch?v=7Je9veJWEnI

1., Zostaň pri nás! Už k noci zneje zvon. Keď tma sa hĺbi, k nám sa, pane, skloň,
Strážca Ty náš, vzhliadame k výšinám, si pomoc biednych, Pane, skloň sa k nám.

2., Rýchlo sa míňa žitia nášho deň, aj radosť, sláva mizne ako sen,
skaza a smrť sa temno blíži k nám, Tys´nepremenný, s nami zostaň sám.

3., Nie s trestom príď, hoc Ty si kráľov kráľ, srdcia milosťou k pokore zapáľ,
slzami, láskou zjasni mysle nám: Príď, priateľ hriešnikov, a skloň sa k nám.

4., Tvoj láskavý je k nám vždy obličaj, duch náš hoc spurný v zlosti často aj,
Ty však si verný i k neverným nám: Smrť blízko, Pane, s nami zostaň sám.

5., Tvoj Svätý Duch keď k nám sa skláňa skláňa dol´, strach sa hneď míňa, tíchne srdca bôľ.
Kde smrti osteň, kde je hrobu klam? Víťazstvo v Tebe, Pane, skloň sa k nám.

6., Keď smrti tieň nás zastrie, Tvoj nech kríž cez hrobu púť nám vždycky svieti výš:
Z tône pozemskej cestou k nebesám cez smrť nás k sebe, Pane, povznes sám.

Komentovať