100 rokov kresťanskej nemocnice v Egypte

V meste Assuan- okolo 300 tisíc obyvateľov, už 100 rokov pracuje kresťanská nemocnica. Založená bola a dodnes ju prevádzkuje Evangeliumsgemeinschaft Mittlerer Osten – Evanjeliové spoločenstvo Stredného Východu so sídlom vo Wiesbadene (EMO). Nemocnica ročne ošetrí do 25 tisíc pacientov bez rozdielu náboženstva. Popri zdravotnej starostlivosti poskytuje toto stredisko aj duchovnú opateru – šíri Božie Slovo – evanjelium medzi obyvateľmi. Nemocnica má 50 zamestancov, z toho 12 lekárov , všetci sú domorodci. Vedenie tvorí medzinárodný tím: traja Nemci, dvaja Fíni a 2 Američania. Duchovnú službu poskytujú jeden egyptský a jeden nemecký duchovný.
(www.idea.de)

Komentovať