Zasadne krajinská synoda Severnej cirkvi

Krajinská synoda Evanjelicko-luteránskej cirkvi Severného Nemecka, tzv. Nordkirche – Severná cirkev, zasadne v Lübecku-Travemünde v dňoch 21. -23. februára 2013. Na programe je voľba krajinského biskupa, vedenia cirkvi , doplnenie výborov a schválenie rozpočtu na rok 2013. Pre 156 oprávnených voličov synody navrhuje volebná komisia ako nominanta za krajinského biskupa bp. Gerharda Ulricha. Synodáli budú voliť aj širšie vedenie cirkvi – 21 osôb – 16 volených , z toho 11 z radov neordinovaných a 5 z radov duchovných ; zvyšok 5 tvoria biskupi – členovia z moci úradnej. Predsedom vedenia bude krajinský biskup.K počtu doterajších výborov vytvoria voľbou ešte dva: pre spravodlivosť, mier a zachovanie stvorenstva a na ochranu klímy. Rozpočet na rok 2013 počíta s príjmom cca 462 mil. EUR, z toho z cirkevnej dane 428 mil. EUR.

(www.nordkirche.de)

Komentovať