14. FEBRUÁR

14.FEBRUÁR

Tak budú poslední prvými a prví poslednými.

Matúš 20, 16 a

Suma tohto Evanjelia znie: Nijaký človek nie je tak vysoko a nedostane sa tak vysoko, aby sa nemusel obávať, že sa stane tým najposlednejším. A naopak: Nikto neklesol alebo neklesne tak hlboko, aby nemohol mať nádej, že sa ešte stane najvyšším, pretože tu odpadajú akékoľvek zásluhy a chvála náleží jedine Božiemu dobrodeniu.
Tým, že hovorí: prví budú poslednými, pripravuje ťa o akúkoľvek odvahu a zakazuje ti, aby si sa nad nejakou prostitútkou povyšoval, aj keby si bol hneď Abrahám, Dávid, Peter alebo Pavel. Tým, že hovorí: poslední budú prvými, chráni ťa pred akýmkoľvek zúfalstvom a varuje ťa, aby si nesiahal za nijakými svätými, aj keby si bol Pilátom, Herodesom, Sodomou a Gomorou.

Martin Luther: Smerovník kresťanskej cesty

Modlitba:
Svätý Bože, v pokore srdca vyznávame, že sme iba popol a prach zo zeme. Tým viac žasneme nad Tvojou milosťou a nádejou slávy, do ktorej nás povolávaš skrze Krista, svojho Syna a nášho Spasiteľa. Amen.

Komentovať