9. FEBRUÁR

9.FEBRUÁR

Ja som však povedal, keď sa mi dobre vodilo: Nikdy sa nesklátim! Hospodine, vo svojej priazni postavil si ma na pevný vrch – keď si skryl svoju tvár, predesil som sa.

Žalm 30, 7-9

Keď nám Pán Boh dal omilosťujúcu vieru a my sme ňou dospeli k pevnej dôvere, že máme v Kristovi milostivého Pána Boha, nájdeme sa v Edene.

Ale skôr ako prídeme do cieľa, môžeme sa to obrátiť: Boh nám nechá srdce zotrvať bez viery, a nám zrazu nie je jasné, či ešte môžeme mať v Ňom útechu.
To však diabol nám do srdca vnáša o Ňom desivé myšlienky, aby naše vedomie naplnl tým, že sme Ho stratili, a ono sa potom zmieta a zlyháva, akoby nebolo ničoho iného len hnev a nemilosť, čo sme si našimi hriechmi zaslúžili.

Martin Luther: Smerovník kresťanskej cesty

Modlitba:
Milý Pane Bože, ďakujeme Ti, že si naším pevný Hradom, do ktorého sa smieme utiekať v každom čase a v každej chvíli. Amen

Komentovať