Luteránska cirkev Austrálie (LCA)

Začiatok luteranizmu v Austrálii siaha do roku 1838, kedy sa z Nemecka vysťahovali pruskí luteráni, ktorí nesúhlasili s násilnou úniou nemeckých protestantov. Roztržka v cirkvi nastala r. 1846, vznikli dve lut. cirkevné telesá pre vplyv amerických synôd a nemeckých misijných spoločností. Ich spojenie do jednej cirkvi nastalo až v r. 1966. Po 2. sv. vojne prichádzajú na tento kontinent ďalší luteráni z Európy. V ostatných rokoch aj z Ázie. LCA je členkou ILC – združenie sesterských cirkví misurského typu a r. 1993 sa stala pridruženou členkou SLZ. LCA sa dnes člení na tieto dištrikty: Qeensland, Viktória, Nový Južný Wels, Južná Austrália, Západná Austrália a Nový Zéland. Má 73.268 členov, 605 cirkevných zborov a 323 pastorov v aktívnej službe. V cirkvi pracuje mnoho škôl, sociálnych a misijných zariadení . Všetky podrobnosti môžete si vyhľadať v angličtine na www.lca.org.au.

Komentovať