10. FEBRUÁR

10. FEBRUÁR

Vy, ktorí ste boli pokrstení v Krista, Krista ste si obliekli.

Galatským 3, 27

Krst je voda, v ktorej sa Syn Boží kúpe, Duch Svätý nad ňou vanie, Boh Otec o nej káže, a tak sa stáva milostiplnou vodou, svätenou a posvätenou Bohom Otcom, Synom a Duchom Svätým.

Že je Kristus naším odevom, a že pre nás svoj odev sprostredkoval ( tzn. pred Bohom vystupuje ako Prostredník), počujeme radi. Ale akonáhle chce svoj odev vyčistiť, to znášame neradi.

Ak chceme byť Jeho odevom, musíme strpieť, aby ho čistieval: On nechce zostávať v nečistom odeve. Preto je dobrým znamením, keď spôsobuje veľa utrpenia, a nepoľavuje ani neskôr, keď ide o Jeho odev, ktorý prečisťuje najrôznejším utrpením. Ak to nekoná, potom nejde o Jeho odev. Je nezlučiteľné, byť pokrstený a žiť naďalej v hriechoch. Kto teda v hriechoch žije, premrhal milosť Krstu svätého.

Martin Luther: Smerovník kresťanskej cesty

Modlitba:
Vďaka Ti, Pane Ježiši, že si nás prijal na milosť v Krste svätom a stále nás obliekaš do rúcha spravodlivosti, čistoty a nového života. Amen

Komentovať