2. FEBRUÁR

2. FEBRUÁR

PREDSTAVENIE KRISTA PÁNA.
(Očisťovanie Panny Márie.)

Ajhľa, Tento je položený na pád a na povstanie mnohých v Izraeli.

Lukáš 2, 34b

Takto teda predstavuje Dieťa – Ježiš dva obrazy: jeden desiaci a druhý krásny, utešený. Jeden predstavuje pád, ako peň na ceste, o ktorý sa ľudia potkýnajú. Druhý podáva povstanie, ako skalu na ceste, o ktorú sa možno oprieť a povstať.
Pýchyplní, namyslení a prefíkaní svätuškári bežia hlavou proti Nemu, cúvajú, rúhajú sa a preklínajú Ho. Nerozumní, bezradní a úbohí hriešnici pevne zostanú pri Ňom a veria v Neho.
Čo kleslo, povstáva na Ňom; čo sa pýšilo, padá na Ňom; čo je stratené a skazené, bude v Ňom blažené; čo je nerozumné, bude múdre; čo je hriešne, bude spravodlivé a sväté.
Tí, ktorí v tomto ohľade chcú ísť cestou ľudskej múdrosti, nedosiahnu nič iné než to, že musia sami klesnúť a nikdy viac nepovstať. Oň sa musia potknúť, lebo chcú predstavovať Krista ináč, ako Ho Otec ustanovil a predstavil.

Martin Luther: Smerovník kresťanskej cesty

Komentovať