3. FEBRUÁR

3. FEBRUÁR

(Boh) Toho, ktorý nepoznal hriech, urobil hriechom za nás, aby sme my boli v Ňom spravodlivosťou pred Bohom.

2.Korintským 5, 21

Rád by som vedel, čo vaša duša robí, či sa napokon aspoň raz vlastnou spravodlivosoťou znechutila a zatúžila po spravodlivosti Ježiša Krista. Kiež to pochopia práve dnes mnohí, a predovšetkým tí, ktorí sa snažia byť spravodliví a zbožní z vlastných síl, nevediac však nič o spravodlivosti, čo platí pred Bohom a v Kristovi sa nám tak hojne ponúka. Pokúšajú sa viac-menej vlastnými silami tak dlho dobro konať, až si myslia, že svojimi zásluhami obstoja pred Bohom, čo predsa vonkoncom nie je možné.
Predtým sme boli tej mienky a v blude, ja tiež; proti tomuto bludu však rozhodne bojujem, nie som však ešte plný Pána. Preto sa učte poznávať Ukrižovaného Krista, učte sa nezakladať si na sebe a vyznať: Pane Ježiši, Ty si moja spravodlivosť, ja však som Tvoj hriešnik.

Chráňte sa cítiť takí čistí, že už viac nie ste nijakými hriešnikmi. Kristus nebýva inde, než pri hriešnikoch. Preto prišiel z nebies, kde prebýval medzi spravodlivými, aby mohol prebývať aj medzi hriešnikmi. Ak túto Lásku postrehnete, bude vám v hĺbke duše prekypovať najslašia útecha a pokoj.

Martin Luther: Smerovník kresťanskej cesty

Komentovať