40 dní modlitieb a pôstu v Nemecku

Nemecká evanjelická aliancia a Pracovné spoločenstvo misíjnych služieb organizujú 40 dní modlitieb a pôstu za Nemecko. Akcia chce podnietiť jednotlivcov ku vzdaniu sa v nejakom dlhšom čase alebo raz týždenne sladkostí, alkoholu, mäsa, televízie, počítača alebo nákupov. Dôležité je však, počúvať, čo postiacemu kladie na srdce Boh.Na pomoc modliacim slúži sedem zelených kariet. Na nich sú ťažiská pre jednotlivé týždne v modlení a čítaní Písma. S akciou bude spojená Národná modlitebná konferencia v Kasseli v čase 15.-17. februára 2013.
(www.idea.de)

Komentovať