F. Clavairoly – novým prezidentom Protestantskej federácie Francúzska

François Clavairoly ,farár Spojenej protestantskej cirkvi vo Francúzsku, bol zvolený za nového prezidenta Protestantskej federácie Francúzska (FPF). Oznámil to súčasný prezident federácie Claude Baty pred VZ FPF 19. januára 2013 .FPF je strešná organizácia 26 cirkví a cirkevných spolkov rozličných denominácií ako aj 80 dalších protestantských inštitúcií. François Clavairoly pochádza z reformovanej farárskej rodiny.Pracuje ako farár cz Sv. Ducha v Paríži. Je ekumenický a medzinábožensky angažovaný. Pracuje v početných cirkevných grémiách. Je ženatý, má tri deti a dvoch vnukov. Úrad prevezme 1. októbra 2013 po skončení 2. Francúzskych protestantských dní ,ktoré budú pod mottom “Paríž plný nádeje” v dňoch 27.- 29. septembra 2013.
(www.gustav-adolf-werk.de)

Komentovať