1. FEBRUÁR

1. FEBRUÁR

Preto, ako ste prijali Krista Ježiša, Pána, v Ňom žite, zakorenení a budovaní v Ňom, i upevnený vierou, ako ste boli vyučovaní, a rozhojňujte sa v dobrorečení.

Kolosenským 2, 6-7

Sebavedomí falošní kresťania, ktorí sa až príliš vychvaľujú svojou vierou, by sa mali starať o to, aby neklamali nepravou, pominuteľnou slávou: Som pokrstený a kresťan, nuž nepotrebujem nič viacej, atď..
Ale majú sa snažiť o to, aby sa ich viera pevne zakorenila a upevnila, a dosvedčovala a sa v tom, že pevne vzdoruje, nárazy a prívaly hrôz prekonáva. Ináč sa tvoja chvála a istota čoskoro pominie a rozplynie ako dym vo vzduchu. Nebude ti nič platné, že sa chceš spoľahnúť a pomýšľať na to, že ak máš len iskierku milosti a viery, to ti postačí pre blaženosť. A nenamýšľaj si, keď už viacej iskierok nemáš, a necháš ich v popole pozhasínať, že by tu nebol diabol, a vylejúc vedro plné vody nechal vieru a všetko stroskotať.

Martin Luther: Smerovník kresťanskej cesty

Komentovať