Vedecká konferencia o Lutherovi v Maďarsku

V ostatný januárový víkend 2013 sa v Révfülöpe konala v poradí 6. vedecká konferencia o Lutherovi a jeho diele. Organizovala ho ECAV v MR, väčšinu prítomných tvorili neordinovaní. Úvodnú pobožnosť a záverečné služby Božie viedol em. biskup Ittzés János. Prednášky:
1. Reuss András: Luther a tolerancia
2. Hafenscher Károly: Modliaci sa Luther
3. Véghelyi Antal: Nepochopený Luther. Pokánie- odpustenie – Večera Pánova.
4. Fabíny Tibor: Spomienka na Erica W. Gritscha (1931 – 2012) amerického bádateľa Luthera.
(www.evangelikus.hu)

Komentovať