28. JANUÁR

28. JANUÁR

Ale ja z Tvojej milosti smiem vstúpiť do Tvojho domu, pred Tvojím svätým chrámom klaňať sa budem v bázni pred Tebou.

Žalm 5, 8

Vo dvoch veciach sa musí človek v živote cvičiť: v bázni av nádeji. To sú dva vodné pramene, ktré vytekajú nahpr i nadol, ako čítame v knihe Sudcov 1, 15.
Bázeň pochádza z názoru ohrozenia a desiaceho súdu Božieho, pred ktorého tvárou sa nachádza každý ako nečistý, hriešnik, zatratený.
Nádej vyviera z názoru, že je tu zasľúbenie a utešené milosrdenstvo Božie, ako čítame v Žalme 25, 6: Ó, Hospodine, pamätaj na svoje zľutovanie, na svoju milosť, lebo tie sú od vekov.
Pred jeho tvárou však nemôže nikto nečistý, nespravodlivý a hriešny obstáť. V oblasti týchto dvoch sa musí človek celý čas pohybovať a nikdy nevybočiť ani napravo ani naľavo, podobne ako medzi horným a dolným mlynským kameňom.

Martin Luther: Smerovník kresťanskej cesty

Komentovať