Vysviacka nového biskupa Steina Reinerstena v Nórsku

V nedeľu 27. januára 2013 bola v katedrále mesta Kristiansand vysviacka prvého biskupa, menovaného cirkvou podľa nového zákona. Novým biskupom je 53 -ročný teológ Stein Reinersten. Je biskupom diecézy Agder a Telemark. Ordináciu za prítomnosti kráľa, biskupov, duchovenstva a štátnych úradníkov vykonala predsedkyňa zboru biskupov Helga Haugland Byfuglien. Zahraničné cirkvi reprezentovali biskupi združení s Nórskou cirkvou v Porvoo -spoločenstve. Biskup kázal na text evanjelia o štvorakej pôde pri sejbe osiva. Po bohoslužbe pre veriacich bola v biskupskej záhrade kávička. Nový biskup a pozvaní hostia mali spoločný obed s kráľom Haraldom.
(www.vl.no)

Komentovať