Okrúhle jubileum biskupa ELCIR A.Kugappiho

Oficiálna stránka Evanjelicko-luteránskej cirkvi Ingrie v Rusku oznamuje, že jej predstaviteľ – biskup Arri Kugappi z Božej milosti sa čoskoro dožije okrúhleho životného jubilea – 60 rokov. Narodil sa 14. februára 1953. Cirkev pri tejto príležitosti organizuje tieto podujatia :
12. a 13. februára 2013 – kostol sv. Juraja v obci Koltuši- pastorálna konferencia duchovných s názvom ” Kristus v spoločnosti”.
16. februára – tamže: pozdravy, prestávka na čaj, kávu, duchovné zhromaždenie.
17. februára – 10.30 slávnostné služby Božie v katedrále sv. Márie v Petrohrade.
(www.elci.ru)

Komentovať