Konferencia ev. mládeže v Uľjanovsku, Rusko

Cirkevný zbor sv. Márie v meste Uľjanovsk bol v dňoch 6. – 10. januára 2013 miestom konferencie ev. mládeže z troch cirkevných zborov ELCR : Saratova, Ufy a Kazane. Konferencia mala názov ” Povolaný Kristom”. Témou bol duchovný rast, modlitby, budovanie spoločenstva. Na konferencii boli prítomní aj misionári z Nemecka a Nórska na čele s Kristianom Lande. Na konferencii sa preberali spôsoby tímovej práce a dôležitosti zakladania mládežníckych skupín. O duchovnom raste hovorili : Vladimir Provorov, Igor Dyba a Andrej Soroko. V programe boli prehliadky videofilmov a spoločenské hry.Organizátorov tešil entuziazmus prítomných mladých, ich túžba poznávať Boha a slúžiť Mu spolu s inými.
(www.elkras.ru)

Komentovať