17. JANUÁR

17. JANUÁR

Nenazdávajte sa, že som priniesol mier na zem; nepriniesol som mier, ale meč. Lebo prišiel som rozdvojiť syna s otcom, dcéru s materou, nevestu so svokrou. A nepriateľmi človeka budú vlastní domáci.

Matúš 10, 34 -36

Všetky spory a vojny Starej zmluvy sa stali obrazom evanjeliovej kázne, ktorá m u s í vyvolávať spory, rozdelenie, škriepky a boj.
V takejto situácii sa ocitlo kresťanstvo v čase apoštolov a martýrov, keď bolo na svojom vrchole. Je požehnaný nepokoj, rozruch, škriepky, vyvolané Božím slovom.
K e ď i d e o p r a v ú v i e r u, nechýba ani teraz utrpenie a prenasledovanie, ale výsledkom sú praví kresťania.

Martin Luther: Smerovník kresťanskej cesty

Komentovať