Seminár k SLB v ECAV

Odborný seminár na GBÚ

17.1.2013 sa konal na GBÚ v Bratislave odborný k rozhlasovým a televíznym prenosom zo SLB, ktoré sú v roku 2013 plánované v našej ECAV na Slovensku. Prenosy zo SLB v minulo roku zhodnotil Mgr. Milan Jurík, PhD., prodekan EBF a poslúžil radami, ako možno skvalitniť SLB v médiách.
V mene hymnologického výboru prispela radami kantorom, liturgom a spevokolom ses. Katarína Juríková.
Zásady rozhlasových SLB priblížil redaktor náb.vysielania RTVS Pavel Gabriš.
Po prednáške nasledovala diskusia. Konkrétne otázky je možné adresovať redaktorke RTVS Dagmar Mozolovej. Adresa: RTVS- Slovenský rozhlas,Odbor vlastnej tvorby, Mýtna 1, 817 55 Bratislava 15.
/dagmar.mozolova@rozhlas.sk, O2/32 50 83 35/
Vysvetlenia k priamym prenosom v STV podal redaktor Miloslav Gdovin.
Adresa: miloslav.gdovin@stv.sk , 02/ 60 61 32 52, O918 8O6 075
Návrh scenára je potrebné poslať na adresu: klatikova@ecav.sk. Je vhodné poslať aj kázeň k nahliadnutiu, ale požiadať o prípadné konzultácie.
Za RTVS odpovedala na otázky s. Tokárová, oddelenie náboženskej publicistiky Slov. televízie.
Seminár viedla ses. Edita Škodová.
Prvé vysielané SLB v Sloveskom rozhlase budú 27.januára z CZ Vútky
RTVS – STV Dvojka vysiela Evanjelické. SLB 9. februára (sobota) – 200.výrčie narodenie Sama Tomášika – CZ Chyžné .

Komentovať