Vieroučný kurz EKD online

16. januára t.r. EKD spustilo na internete novú verziu vieroučného kurzu pre dospelých. Nachádza sa na stránke www.online-glauben.de .Obsahovo nadväzuje na kurz “SPUR8” ,ktorý otvorili roku 2010. V roku 2011 kurz navštívilo 6 tisíc osôb. Výhoda týchto kurzov je, že účastník nie je viazaný na jedno určité miesto , ani na čas, môže sa kedykoľvek vracať, udávať si tempo a pod. Ak má otázky, môže ich napísať mailom na danú adresu. Záujemci môžu aj diskutovať vo fórume. Redakčný tím okolo diakona Friedricha Rossnera (Norimberg) pochádza z Bádenska-Wuerttemberska, Bavorska, Durínska a Rakúska. Nositeľom kurzu je Arbeitsgemenschaft Missionarische Dienste (AMD).
(www.ekd.de)

Komentovať