5. JANUÁR

5. JANUÁR

Eliáš bol človek utrpeniu podrobený ako aj vy. Ale horlivo sa modlil, aby nepršalo, a nepršalo na zemi tri roky a šesť mesiacov.

Jakub 5, 17

Zaiste je pravdou, že my nie sme Józua, ktorý svojou modlitbou prikázal slnku, aby sa zastavilo na nebi, ani Mojžiš, ktorý modlitbou rozdelil Červené more, ani Eliáš, čo modlitbou privolal oheň z neba. Sme však podobní týmto ľuďom, ktorým Boh dal príkazy svojím Slovom, a mocou svojho Ducha nám ho zvestuje, áno, sme práve takými ľuďmi ako Mojžiš, Józua, Eliáš a všetci ostatní svätí.
Lebo aj my máme to isté Božie slovo a Ducha, sme takí istí kazatelia, služobníci a pracovníci Boha, ktorému aj oni slúžili, aj keď sa stali významnejšími, nepoznali nijakého vyššieho, ani lepšieho Boha ako my, nemajú ani lepšie telo či krv ako my.
Boli to ľudia ako my, a rovnako Božie stvorenia Toho istého ako my. Preto Boh vypočuje naše modlitby ako modlitby tamtých. Lebo sme členmi Jeho cirkvi, ktorá je nevestou Jeho milého Syna, a nemôže nás zavrhnúť, keď vážne voláme.

Martin Luther: Smerovník kresťanskej cesty

Komentovať