6. JANUÁR

6. JANUÁR

Zjavenie Krista Pána mudrcom. Epifánia.

Potom otvorili svoje klenotnice a obetovali Mu dary: zlato, kadidlo a myrhu.

Matúš 2, 11b

Ako máme zaobchádzať ( ak sme schopní) so zlatom a majetkom, aby sa Kráľovstvo nášho Krista Pána upevnilo a zväčšilo, a dieťatko v chudobe mohlo dostať potrebnú potravu?

Nuž máme pomáhať, aby svedomití kazatelia mohli pracovať v dobrom vzťahu s kostolníkom a učiteľom, aby chudáci, ktorí pre chorobu alebo pre iný nedostatok si nedokážu sami zabezpečiť jedlo, ho predsa dastali. A zvlášť, aby sa mohli stať potomkom tvorivými kazateľmi a kostolníkmi.

Lebo si máme počínať ako prezieravý, opatrný záhradník, ktorý sa neprestajne venuje pestovaniu mladých stromčekov, aby teraz, či o rok, dva, starý strom odíde pre starobu, na jeho miesto sa ihneď zasadil iný, ktorý bude prinášať plody. Kto svoje peniaze takto vynaloží, ten ich daruje a obetuje Dieťatku – Ježišovi ako mudrci.

Martin Luther: Smerovník kresťanskej cesty

Komentovať