MLÁDAŤKÁ

MLÁĎATKÁ

V Tranovskom kalendári nájdeme 28.12. pomenovanie Mláďatká.
Ide o pripomenutie udalosti, ktorá sa stala po prvých Vianociach.
Evanjelista Matúš túto udalosť zaznačil takto:

“Keď Herodes videl, že ho mudrci zaviedli, strašne sa rozhneval a dal povraždiť všetky dietky v Betleheme a na celom jeho okolí, počnúc od dvojročných nadol, podľa času, na ktorý sa dôkldne povypytoval mudrcov. Vtedy splnilo sa slovo proroka Jeremiáša: Hlas bolo počuť v Ráme, mnoho plaču a náreku: Ráchel oplakávala svoje deti a nedala sa potešiť, pretože ich niet”. Mt 2, 16-18

“Herodes bol netvor…Jozef Flavius o tomto poslednom výčine kráľa mlčí: ale ten, ktorý bol schopný zavraždiť svojich synov, nebol by schopný zahubiť synov, ktorých nesplodil?
Nikto sa nikdy nedozvedel, koľko detí padlo za obeť hnevu Herodesovmu. Nebolo to totiž v Judei po prvý raz, že pobili mečom deti ešte pri prsiach matkiných: veď sám židovský národ za starších čias trestával nepriateľksé mestá vraždením starcov, žien, mládeže a detí. Ušetril len panny, aby z nich urobil otrokyne a súložnice.
Nevieme, koľko bolo neviniatok, ale vieme – ak možno veriť Makrobiovi – že medzi nimi bol aj malý synček Herodesov, ktorého pridájala žena v Betleheme. Pre starého samovládcu, vraha manželky a synov, to bola možno odplata, a ktovie, ako trpel, keď sa dozvedel o tomto omyle. Čoskoro musel umrieť sám, lebo ho zachvátili hnusné choroby.

…Vražda neviniatok bol posledný výčin smradľavého a zakrvaveného starca. Obetovanie neviniatok okolo kolísky Nevinného, táto žertva za novonarodeného, ktorý dáva svoju krv za odpustenie hriešnikov, táto obeť ľudí za toho, ktorý sa raz obetuje sám, má prorocký význam. Tisíce a tisíce nevinných bude musieť umrieť po jeho smrti len pre jediný prečin, že totiž verili v jeho vzkriesenie: prichádza, aby umrel za iných, a hľa, tisíce narodených umiera pre neho, akoby mali smrťou vykúpiť Jeho narodenie.

V tejto krvavej obeti nevinných a v povraždení detí rovnakého veku väzí strašné tajomstvo. Patrili k pokoleniu, ktoré Ho malo zradiť a ukrižovať. Ale deti, ktoré toho dňa povraždili Herodesovi vojaci, Ho nevideli, nedorástli, aby vidlei vraždu svojho Pána. Zachránili ho svojou krvou – a zachránili sa navždy. Boli nevinné a také ostali pre večnosť. Ich otcovia a bratia, ktorí pozostali, ich jedného dňa pomstia – ale bude im odpustené, “lebo nevedia čo činia”.

Giovani Papinni: Život Krista (úryvok) – /Tatran Bratislava 1969/

Komentovať