Sľúbená návšteva z Vrboviec sa neuskutoční

Sľúbená návšteva z Vrboviec sa neuskutoční

CZ Sobotište oznamuje svojím členom, bratom a sestrám, že plánovaná návšteva 30. dec. 2012 z CZ Vrbovce sa neuskutoční. Dohodnutá bola pri návšteve nášho CZ na Vrbovciach 6. januára 2012, kde som poslúžil vykonaním SLB a deti dramatizáciou vianočného evanjeliela / scénkou/ a vianočnými piesňami.
Podľa slov br. farára M.Hvožďaru, i keď bola misijná návšteva pôvodne oznámená v kalendári podujatí, budú mať SLB s domácimi svedectvami.
Prajeme CZ Vrbovce všetko dobré od Pána a požehnaný nový rok 2013!

Komentovať