29. DECEMBER

29. DECEMBER

V pravde velikým tajomstvom pobožnosti je (Boh), ktorý sa zjavil v tele.

1 Timoteovi 3, 16 a

Spoznať Krista ako takého, ktorý sa stal človekom a tak hlboko sa ponížil, že Ho vidíme ako najopovrhovanejšieho a najpotupovanejšieho človeka, Bohom trápeného a bitého, a takým sa stal pre nás (naše hriechy), to je zlaté umenie kresťanov a ich najvyššia múdrosť.

Snáď ani nieto väčšej rany pre diabla, než učiť, kázať, spievať a hovoriť o ľudskej dôstojnosti Ježiša Krista a o ŇOM vôbec.

Preto sa mi veľmi páči, ak niekto hlasno a jemne pomaly v chráme spieva:
ET HOMO FACTUS EST; ET VERBUM CARO FACTUM EST.
( A ON SA STAL ČLOVEKOM a SLOVO STALO SA TELOM).

Tieto slová nedokáže diabol počúvať, musí od nich na niekoľko míľ odbehnúť; lebo dobre cíti, čo v sebe obsahujú. Keď rozradostení spievame a tešíme sa zo slov “Slovo stalo sa telom, alebo človekom”, vtedy vtedy vrcholí strach a triaška diabla, ale nevzdáva sa nás.

Svet však zatracuje všetko, každé dielo a slovo Božie, pretože sa mu prihovárajú prosto, jednoducho.

Martin Luther: Smerovník kresťanskej cesty

Komentovať