Vianočné posolstvo prezidenta SLZ 2012

Prezident Svetového luteránskeho zväzu (SLZ), biskup Munib A.Younan, posiela všetkým cirkvám SLZ vianočné pozdravy a vyzýva ich, aby sa angažovali za všetkých na okraji, vyhnaných a prenasledovaných vo svete.
“Našou úlohou je poskytnúť ochranu pred násilím a biedou, úkryt pred nečasom a tieň pred horúčavou,” vysvetľuje prezident v posolstve ku Vianociam 2012.
Odvolávba sa v ňom na Božie posolstvo zmierenia (Iz 25,4-38) a na nádej, ktorú predstavujú Vianoce s Máriou a Jozefom pri hľadaní bezpečného prístrešku pre Ježiša (Lk 2,7 a Mt 2).
“Dnes môžeme svätú rodinu znovu spoznávať v utečeneckých rodinách, ktoré musia utekať zo Sýrie, Somálska a iných častí sveta, takisto v skúsenostiach ,ktoré tvoria Rómovia v Európe” ,píše Younan, biskup Evanjelicko-luteránskej cirkvi Jordánska a Svätej zeme.
“V tomto vianočnom čase nachádza Kristus svoje jasle v každom človekovi, ktorý hľadá azyl, v každom z takmer 44 miliónov utečencov a vyhnancov v domovskom štáte na celom svete.”
Výber z pozdravu – posolstva podľa www.ekmd.de pripravil V.Láska.

Komentovať