21. DECEMBER

21. DECEMBER

Lebo zjavila sa milosť Božia, spásonosná všetkým ľuďom, vychovávajúca nás, aby sme sa odriekali bezbožnosti a svetských žiadostí a mierne, spravodlivo a pobožne žili na tomto svete.

Títovi 2, 11-12

Kto chce žiť cnostne, spravodlivo a zbožne, musí sa vzdať akéhokoľvek nepriateľstva a brať na seba kríž. Nesmie sa dať strhnúť, aj keby hneď žil jediný ako Lót v Sodome a Abrahám v Kanaáne medzi roztopašnými, korheľmi, necnostnými, nespravodlivými, podvodnými, bezbožnými ľuďmi. To je svet a zostáva svetom; od toho sa musí oddeliť a nežiť preň, ale ho viac menej karhať v jeho svetských výstrednostiach.
Hľa, znamená to žiť triezvo uprostred krčiem, mravne uprostred nevestincov, posvätne uprostred tanečných barov, spravodlivo uprostred vražedných nástrah. Taký svet robí život úzkostlivým a
núdznym, preto si človek želá, volá a privoláva smrť a posledný deň; očakáva ich s veľkou túžbou. Taký život plynie z milosti.
Prirodzenosti a rozumu je to skryté.

Martin Luther: Smerovník kresťanskej cesty

Komentovať