Nový biskup v Nórsku

7. dec. 2012 cirkevná rada Nórskej cirkvi po prvý raz v histórii od čias reformácie vymenovala za biskupa diecézy Agder a Telemark 52-ročného dekana – seniora v Mandale – Steina Reinertsena. V 15 člennej rade dostal 10 hlasov, jeho protikandidátka 5 hlasov, tretí kandidát nezískal ani jeden hlas. Nový spôsob vyplýva zo zmeny zákona o štáte a cirkvi. Doteraz biskupov menoval kráľ.
Reinertsen bol ordinovaný r. 1987, pracoval o.i. ako krajinský tajomník Nórskeho kresťanského výboru pre študentov a školy, ako študentský farár a ako vedúci vydavateľstva Credo a ako farár v Farsunde. Od marca t.r. bol dekanom v Mandale. Angažuje sa pri integrácii prisťahovalcov, má skúsenosti pri vedení paliatívneho ústavu. Nový biskup je ženatý, má tri deti vo veku 19 – 24 rokov.
Diecéza Agder a Telemark leží na južnom cípe Nórska. Má do 347 tisíc členov Nórskej cirkvi a skladá sa z 12 seniorátov.
(www.kirken.no)

Komentovať