Gustav Adolf Werk dosiahol splnenie svojho cieľa pre rok 2012

Spolok Gustava Adolfa v Nemecku, ktorý pomáha menšinovým protestantským cirkvám v zahraničí, oznámil 6. dec. 2012, že sa podarilo vyzbierať pre financovanie projektov z katalógu na rok 2012 vytýčených 1,5 milióna Eur. Takto bude podporených 142 projektov v 40 partnerských ev. cirkvách v Európe, Latinskej Amerike a v severnej Ázii.
(www.gustav-adolf-werk.de)

Komentovať