12. DECEMBER

12. DECEMBER

Lebo zákon bol daný skrze Mojžiša, ale milosť a pravda stala sa skrze Ježiša Krista.

Ján 1, 17

Zákon tvojmu vyľakanému svedomiu hovorí: Toto a to je ti zakázané; to si nemal urobiť, preto musíš trpieť.
V takomto zápase a smrteľnom strachu je najvyšší čas a núdza, aby sa dostala k slovu viera, prehovorila plnou silou a predstúpila pred zákon a smelo mu privolala: Hej, milý zákon, či si ty jediným Božím slovom? Či nie je Božím slovom aj Evanjelium? Neplatí už zasľúbenie? Je koniec Božiemu milosrdenstvu?
Preto, keď ma zákon obviňuje z hriechu, že som hriešnik a zapísaný v registri hriešnikov, nuž musím priznať, áno, to je pravda; avšak nasleduje: Preto že si spôsobil zatratenie – nemusím si úplne zúfať, ale pevnou vierou sa brániť a povedať: podľa zákona som úbohý, zatratený hriešnik, avšak odvolávam sa od zákona k Evanjeliu. Lebo nad Zákon Boh dal slovo Evanjelia, ktoré Jeho milosťou daruje odpustenie hriechov, spravodlivosť a život.

Martin Luther: Smerovník kresťanskej cesty

Komentovať